Electra Natura d.o.o.   Šamačka ulica 7   uprava@electranatura.hr   031/593-857

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE REFLEKTORSKIH STUPOVA NA STAJANKI U ZRAČNOJ LUCI OSIJEK

STAMBENA ZGRADA – nova (zamjenska) zgrada za stanovanje na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofalnim poplavama tip T1 UP-B

Energetska zamjena s ekološki i energetski efikasnijom opremom u Ispravljačkoj stanici „Donji Grad“, Prolaz Snježne Gospe 1, 31000 Osijek

Energetska zamjena opreme s ekološki i energetski efikasnijom opremom u Crpnoj stanici „Nebo Pustara“ Osijek

Energetska zamjena rasvjete s ekološki i energetski efikasnijom rasvjetom u Poslovnoj zgradi Logistika Violeta

OBITELJSKE VILE NA JADRANU – VIŠE JEDINICA

KOGENERACIJSKO POSTROJENJE DRENOVCI – ELEKTRANA NA BIOMASU – planirane električne snage 900kW kčbr. 1136/3;  k.o. Drenovci; 32 257 Drenovci

UREĐENJE OBALE ZA POTREBE PUTNIČKOG PRISTANIŠTANA LIJEVOJ OBALI RIJEKE SAVE

U SLAVONSKOM BRODU

Energetska zamjena s ekološki i energetski efikasnijom opremom u Ispravljačkoj stanici „Gornji Grad“,Osijek

ELEKTROTEHNIČKI I GRAĐEVINSKI PROJEKT  – PROJEKT TRAMVAJSKE KONTAKTNE I KABELSKE MREŽE – IZGRADNJA NOVE POJNE TOČKE I NOVOG SEKTORA NAPAJANJA – u Aveniji Marina

Držića, u Zagrebu, na dijelu k.č.br. 5497 k.o. Trnje i dijelovima k.č.br.: 7502/1 i 7534 k.o. Centar

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ZAŠTITE VISOKONAPONSKIH 110 kV KABELA – OBILAZNI CJEVOVOD OKO GRADA ĐAKOVA , k.o. Đakovo, Piškorevci,Budrovci i Ivanovci Đakovački

KRUŽNI TOK OKO ZGRADE NA VIJENCU IVANA MEŠTROVIĆA 102 S PARKIRALIŠNIM PROSTOROM

SPAJANJE AGLOMERACIJE GAT NA AGLOMERACIJU VALPOVO-BELIŠĆE – Izgradnja tlačne stanice TS.1. s pripadajućim tlačnim cjevovodom i rekonstrukcija CS Gat 1

IDEJNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – napajanje Tunela „Babja Gora“

REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA U OSIJEKU OD RASKRIŽJA S DRINSKOM ULICOM DO RASKRIŽJA S VUKOVARSKOM ULICOM

ZAMJENA JAVNE RASVJETE S ENERGETSKI UČINKOVITOM RASVJETOM U DIJELU VIRA

PROJEKT UREĐENJA 1.KATA TRGOVAČKOG CENTRA „DOMA“, kč.br. 7661/1 k.o. OSIJEK

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT KABELSKE I KONTAKTNE MREŽE – IZGRADNJA ULICE ČRNOMEREC OD HORVAĆANSKE CESTE DO BAŠTIJANOVE ULICE  – 1. ETAPA GRADNJE

GLAVNI NADZORNI INŽENJER I NADZORNI INŽENJER ZA ELEKTROTEHNIČKE RADOVE ZA HEP

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u naselju Ivanovac. Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Antunovac-Tenja. Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju glavnog  vodoopskrbnog cjevovoda Ernestinovo-Petrova Slatina i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u naselju Petrova Slatina.Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju glavnog  vodoopskrbnog cjevovoda  Petrova Slatina-Šodolovci i vodoopskrbni sustav u naseljima Šodolovci i Kopriva.Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju stanice za podizanje tlaka i dodezinfekciju Ernestinovo.Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Laslovo-Palača i vodoopskrbni sustav u naselju Palača.Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Palača-Silaš i vodoopskrbni sustav u naselju Silaš.Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju vodosprema Planina na kč.br.505/2 k.o. Aljmaš. Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju vodotoranj Erdut i stanica za dodezinfekciju. Invenstitor: Vodovod d.o.o. Osijek

Nadzorni inženjer za elektrotehničku instalaciju Županijskog Suda u Osijeku. Invenstitor: SAFU agencija Zagreb