Electra Natura d.o.o.   Šamačka ulica 7   uprava@electranatura.hr   031/593-857

DAMIR MILJAČKI,dipl.ing.el.

Damir ima završen sveučilišni studij Elektrotehničkog Fakulteta Osijek i stečeno zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike.
Postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i  član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 2004 godine. Trenutačno je član Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, predsjednik Vijeća područnog odbora Osijek HKIE i član povjerenstva za nadzor nad radom članova HKIE.
Postavljen je za stalnog sudskog vještaka za elektrotehniku pri Županijskom Sudu Osijek.
Isto tako, neovisni je stručnjak za elektrotehniku pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Osijeka.
Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika i pasivno znanje njemačkog jezika.
Ima završeno program stručnog osposobljavanja za osobu koja provodi energetske preglede i/ili energetsko certificiranje – Modul 1 i 2
Trentačno ima preko 16 godina radnog iskustva u području elektrotehnike i od toga preko 13 godina iskustva kao nadzorni inženjer i projektant.
Iskustvo u nadzoru elektrotehničkih  aktivnosti u svim koracima , uključujući i tehničku  i financijsku kontrolu nad aktivnostima u skladu s relevantnim propisima  Republike Hrvatske
Radno iskustvo kao projektant na više od 50 projekata u domeni visokogradnje  u području elektrotehnike.
Radno iskustvo kao projektant na više od 80 projekata u domeni  izmještanja/zaštita elektrotehničke instalacija i javne rasvjete.
Radno iskustvo na projektiranju kontaktne i kabelske mreže za tramvajsku mrežu.
Posjeduje veliko iskustvo u rješavanju problema , suradnju sa svim strankama ( klijenti , poduzetnici , davatelji usluga vanjskih konzultanata , široj javnosti i lokalnih vlasti )
Detaljan, vrlo fleksibilan s razvijenim multi- taskingom i analitičkim vještinama kritičkog razmišljanja.
Učinkovito radio kao dio tima na mnogim uspješnim projektima , od kojih neki vrlo velike kompleksnosti.
Damir je oženjen i ima dvije kćerke.

MIROSLAV GRGIĆ,mag.ing.el.